Hjem
Klubben
Lover
Mastiff shop
Kontakt
Medlemskap
 
 
Velkommen til Norsk engelsk Mastiffklubb sin hjemmeside.
   
 
Vil dere ha bilder
på bildesidene?
_les mer

Husk å melde adresseforandring til NEMK,
det er mange medlemsblad som kommer i retur
 
medlemsbladet
er
sendt ut med alle resultater fra årets treff. de som ikke har betalt medlemsavgiften
eller meldt flytting til klubben har ikke motatt dette bladet?
Treffen 2007
den 4 August 2007 møtes vi
på Finnskogen
. Les mer
 
 

Kontakt klubben før du anskaffer deg en av våre store venner!
Når dere nå ser etter valp så ikke kjøp før dere har sjekket grundig, samt fått vite HD og  AD status til foreldre. Dersom du trenger søke lån: prøv denne nettsiden. Kommer dere over en litt eldre valp så se også på det miljø som denne har blitt preget i. Dette er viktige grunn regler å følge slik at dere ikke senere får problemer og det hele bare blir trist og leit etter som tiden går .
Det finnes dessverre eksempler på dette
. Kontakt klubben
Godkjente kull
Kontakt valpeformidler:
Marianne B. Owesen

 

Oppdateringer:

16012007: Ustilling 2006
Resultater

21122006:
treffen 2006,
kritikker

01122006:
uts. resultater
23111006:
uts. resultater
+ div rettelser

Undermeny