Hjem
Klubben
Lover
Mastiff shop
Kontakt
Medlemskap
 

 

 

 

 

 

 Norsk EngelskMastiffklubb
KORT HISTORIKK

Norsk EngelskMastiffklubb ble stiftet som en in offisiell klubb i 1990  og fikk navnet Norsk Mastiffklubb. Vi hadde på den tiden et lavt antall Mastiffer i klubben, og ingen valper hadde blitt født i Norge,- alle var importert,- enten fra Sverige Finland eller GB.
          I 1981 ble den første Mastiffen importert til Norge i nyere tid,- og etter dette har vi sakte men sikkert krøpet oppover på antall registrerte hunder her på berget. På 70 tallet importerte familien Sørensen (foreldrene til Borghild Moen, -kennel Hotpoint ) to Mastiffer til Norge, men ingen av disse svarte på noen måte til forventningene, og noen avl ble aldri iverksatt. På begynnelsen av dette århundre var det også en Mastiff registrert i Norge.
          I 1993, etter tolv år med Mastiffer her i landet presset behovet for en offisiell klubb seg fram, og etter at KSS (Klubben for Store Selskapshunder) hadde forsøkt å innlemme Mastiffen som rase i deres klubb søkte vi Norsk Kennel Klub om status som samarbeidende klubb. Vi som hadde drevet med Norsk Mastiffklubb i tre år følte egentlig ikke at tiden var moden for å danne et forpliktende samarbeide med NKK,- men vi ønsket ikke å bli innlemmet i en stor klubb med en masse raser. Vi drev med Mastiffer,- og Mastiff var også hovedinteressen til våre medlemmer,- slik at vi fant det naturlig å søke om å bli tatt opp i det gode selskap som en selvstendig klubb. Kriteriene for å bli akseptert som egen raseklubb var definert fra NKK på forhånd, og vi oppfylte tydeligvis disse, for etter kort tid var Norsk Engelsk Mastiffklubb en realitet. Grunnen til at klubben fikk dette navnet,- og ikke det navnet vi opprinnelig hadde søkt om,- nemlig Norsk Mastiffklubb var ene og alene fordi NKK hadde satt dette som en forutsetning for godkjennelse av vår søknad, fordi de mente at vårt navneforslag kunne skape forvirring om hvilken av mastiffrasene klubben representerte. ( Red. anm.- det finnes en rase som heter The Mastiff  og det er den engelske!) NKK s krav var egentlig ikke noe å mase med, slik at klubben fikk det navnet som kennelklubben satte som betingelse for godkjenning av vår søknad.

Stiftelsesmøte for Norsk Mastiff Klubb  (03.12.89 Sjølyst)
Det første offisielle styre fikk følgende sammensetning:
 
Formann:                    Agnar Skrede
Sekretær:                   Anita Torgersen.
Kasserer:                   Janne Skrede
1.Styremedlem:          Kjell Hansen
2.Styremedlem:          Arnfinn Bråthen
1.Varamedlem:           Trond Linsheim
2.  Varamedlem:         Merete Aas
Redaktør:                   Agnar Skrede
Redaksjonskomite:    Per Martem
                                og Merete Aas


Som den observante leser kan se, er det opptil flere av disse som fortsatt er høyst oppegående når det gjelder å være aktiv på Mastiff ,- og vi har vel egentlig ikke hatt den rekrutteringen vi hadde håpet på når det gjelder de forskjellige styreverv. Dette har medført at styrevervene har rullert på relativt få personer,- noe som har gitt en fin kontinuitet i driften av klubben, men som også kanskje har vært til hinder for nye ideer og initiativ. Her har vi en oppgave foran oss......
        Vi har hatt en stabil medlemsmasse i en rekke år. I begynnelsen hadde vi mange medlemmer som ikke hadde skaffet seg Mastiff ,- og nå har vi dessverre en del Mastiffeiere som ikke har skaffet seg medlemskap i klubben. Vi håper å få med oss noen flere medlemmer etterhvert som antallet hunder stiger, og det er viktig at så mange Mastiffeiere som mulig favner om klubben da dette er med å sikre driften av en livskraftig klubb.
        Hvert år har vi spesialutstilling med Cert for bare vår rase. Der er det mulighet for å få sett mange Mastiffer, hilse på dem, ta på dem, prate med masse hyggelige mennesker, og,  - selvfølgelig har vi masse sosiale aktiviteter...
En slik treff er en enestående mulighet til å få sett et tverrsnitt av de Mastiffene som finnes i Norge/Sverige, og bli kjent med en utrolig fascinerende rase
        Klubbens arbeide har bestått, og består i , og hjelpe mennesker som er interessert i å skaffe seg Mastiff og å markedsføre rasen på best mulig måte. Dette blir ivaretatt gjennom vårt medlemsblad, og ved å delta på utstillinger, arranger spesialutstilling, - og gjennom bistand ved importer av hund fra utlandet , og å bistå etter fattig evne med råd og vink til nye Mastiff - eiere.

  Bli gjerne medlem..............
                                                                                      AGNAR SKREDE