Hjem
Klubben
Lover
Mastiff shop
Kontakt
Medlemskap
 
Meny
  Klubbens lover


§ 1. Klubbens navn er Norsk Mastiffklubb. Den ble stiftet den 01.01.90 og er landsdekkende. 

 
§ 2. Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klubb (NKK) som samarbeidende klubb, og omfatter rasen Engelsk Mastiff. 

 
§ 3. Klubbens formål: Klubbens formål skal være å fremme interessen for Mastiffen i Norge, utvikle og oppmuntre oppdrett av rasen, samt å styrke arbeidet med å forbedre Mastiffen mental og fysisk. 

Videre å formidle kontakt mellom medlemmene, og drive med seriøs informasjon om rasen til interesserte, og yte bistand til nye Mastiffeiere. 

Arrangere utstillinger, valpeshow, foredrag og konferanser. 

Være med på å fremme det kynologiske arbeidet, ved å følge de retningslinjer som gis av de samarbeidende klubbers organ - nasjonalt og internasjonalt. Undermeny

Lover
§ 1 - 3 Klubbens Lover
§ 4 - 6 Medlemskap
§ 7 - 9 Utmeldelse
§ 10 Æresmedlem
§ 11 - 12 Klubbens organer
§ 13 - 14 Generalforsamling
§ 15 - 16 Styret
§ 17-18 Revisor

§ 19-20 Lovendrig/ stemmer
§ 21 oppløsning