Hjem
Klubben
Lover
Mastiff shop
Kontakt
Medlemskap
 

 

 

Medlemskap

Hva får du for medlemskontingenten?
NEMK er samarbeidende med Norsk Kennel Klub (NKK). For årskontingenten får du NKKs medlemsblad  Hundesport som kommer ut med 10 nummer i året, samt klubbens eget medlemsblad.
Medlemspris på alle påmeldinger til deltagelse til alle aktiviteter i NKK eller våre samarbeidende klubbers regi (ikke medlemmer betaler dobbel avgift).

Beløpene er vedtatt på generalforsamlingen.

Nye medlemmer:

Nye medlemmer uansett; ut inneværende periode: Kr. 150.-
Nye fam.medl. uansett; ut inneværende periode: Kr. 250.-

Aktive medlemmer
-  pr. år       Kr. 300,00   (primo juni til ultimo mai påfølgende år)

 Familie medlemskap:
 - pr. år       Kr. 400,00   (primo juni til ultimo mai påfølgende år)

Husk at kontingenten er viktig for at klubben skal få dekket de utgiftene den har på deg som medlem: (Samarbeidsavgift NKK, abonnement på Hundesport fra NKK, medlemsblad, årlige Mastiff treff, frimerker, medlemsmøter m.m.) Familiemedlemskap betyr at hunder registrert på familiemedlem kan delta på alle aktiviteter og har da de samme rettigheter som hovedmedlem.
Klubben oppfordrer så mange som mulig til å tegne familiemedlemskap.

Hvis De ønsker å bli medlem i klubben, vennligst ta kontakt med styret eller send en mail